96 -
		Array
(
  [0] => Array
    (
      [img] => academic_main-banner_10-19.jpg
      [url] => 
    )

)
	
School Video

Vakke Aangebied

Graad 8/9 (AOO-vlak)
Grade 8/9 (GET level)

Graad 10 – 12 (VOO-vlak)
Grade 10 – 12 (FET level)

Afrikaans Huistaal                  OF
Eerste Addisionele Taal

Afrikaans Huistaal                  OF
Eerste Addisionele Taal
(Verpligtend)

English Home Language       OR
First Additional Language

English Home Language       OR
First Additional Language
(Compulsory)

Wiskunde
Mathematics

Wiskunde
Mathematics                OF / OR

Wiskundige Geletterdheid
Mathematical Literacy
(Verpligtend /  Compulsory)

Lewensoriëntering
Life Orientation

Lewensoriëntering
Life Orientation
(Verpligtend /  Compulsory)

Natuurwetenskappe
Natural Sciences

Keusevakke / Choice subjects

Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences

Lewenswetenskappe / Life Sciences

Rekeningkunde / Accounting

Geskiedenis / History

Geografie / Geography

Verbruikerstudies / Consumer Studies

Ingenieursgrafika en Ontwerp /
Engineering Graphics and design

Informasietegnologie / Information Technology

Besigheidstudies / Business Studies

Ontwerp / Design

Musiek / Music
Ons bied onderrig aan in die volgende instrumente: Klavier, Klawerbord, Sang, Viool, Altviool, Klarinet, Saxofoon, Klassieke kitaar, Ukelele, Elektriese Kitaar, Baskitaar, Trompet, Skuiftrompet, Franse Horing, Slagwerk, Tromme

Dramatiese Kunste / Dramatic Arts

Mens- en Sosiale Wetenskappe
Human and Social Sciences

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Economic and Management Science

Tegnologie
Technology

Skeppende Kunste:
Drama (verpligtend):

 • Musiek OF
 • Ontwerp

Creative Arts:
Drama (compulsory)

 • Music OR
 • Design

Verrykende onderrig vir graad 10 – 12 / Enriching education for grade 10 - 12

 • Gevorderde Program-Wiskunde (GP Wiskunde)
 • Gevorderde Program-Engels (GP Engels)

Buitemuurse vakke / Extramural subjects

 • Frans / French
 • Duits / German

GEEN vakkeuseveranderinge word in graad 8 toegelaat nie.

NO subject changes are allowed in grade 8.Tydens 'n baie belangrike strategiese sessie in 1997 het die personeel, bestuur en beheerliggaam met erns die toekoms van ons skool beplan.

Na baie sinvolle gesprek en beraadslaging het ons tot die gevolgtrekking gekom dat ons 'n tyd van groot verandering tegemoetgaan. Ons was op die drumpel van die bekendstelling van UGO (Uitkomsgebaseerde Onderwys) en het besef dat die een konstante in die toekoms verandering sal wees!

Ons was reeds baie trots op ons akademiese uitnemendheid en het hard gewerk om sport en kultuur tot op dieselfde vlak as die akademie te bring. Rondom die tafel het ons ons visie vir die toekoms neergepen "Uitnemendheid in 'n veranderende wêreld"

Sedert daardie baie belangrike besprekings is ons oneindig trots om te kan sê dat ons werklik uitnemendheid bereik in ons immer veranderende omgewing.

Sowat 10 jaar gelede het ek en my vrou 'n verhoogproduksie bygewoon van die musiekblyspel 'Evita' wat die lewe van Evita Peron, vrou van die voormalige president van Argentinië, uitbeeld. Tydens die produksie sê Evita in 'n baie uitdagende oomblik 'Ek is trots om 'n Argentyn te wees.

Daardie tyd by die skool het ek gewonder oor maniere waarmee ek 'n trots in die skool kon ontketen. Hoewel baie van ons leerlinge oor geweldige talent beskik, het hulle dikwels ontbreek aan vertroue en was byna te bang om trots in hulself of hul skool te wys. Ek het Evita se woorde geneem en ons eie naam ingevoeg en so uitgekom by “Trots om 'n Parel Valleier te wees”. Ek het die leerders gemotiveer en aangemoedig om die konsep hul eie te maak en trots te wees in hulself en in wat hulle doen, maar sonder om arrogant te wees.

Ons het ook begin om hierdie slagspreuk te gebruik as voetnota op al ons uitgaande pos en op ons briefhoofde. Interessant genoeg, sommige van die graad 8's, wanneer hulle die vraag beantwoord in hul klein toets oor die leuse van die skool, sê dat, 'Trots om 'n Parel Valleier te wees' is die skool se leuse in plaas van die werklike leuse 'Sapientia et intellegentia. ' Mag hierdie slagspreuk lank leef in die harte en gedagtes van ons leerders en kan mag hulle altyd trots voel om 'n Parel Valleier te wees.

Ettienne Gouws
2013