75 -
		Array
(
  [0] => Array
    (
      [img] => onsskool.jpg
      [url] => 
    )

)
	
School Video

GEVORDERDE ONDERRIG BY PAREL VALLEI

Parel Vallei Advanced Education Trust

Die Parel Vallei Advanced Education Trust is formeel in 2006 gestig om gevorderde opvoedkundige geleenthede te skep en ondersteun leerders by Hoërskool Parel Vallei asook enige verdienstelike opvoedkundige instelling in die Helderbergkom.  Die trustees se visie is om kinders in staat te stel om akademies buite die grense van 'n nasionale kurrikulum te ontwikkel. Die Parel Vallei Advanced Education Sentrum gebruik Hoërskool Parel Vallei as sy basis om Cambridge Internasionale Eksamenkursusse sowel as IEB AP- Wiskundekursusse aan te bied. Sedert die ontstaan van die Trust het dit stadig,maar bestendig gegroei en Parel Vallei besonder goed gedien. Sommige van die projekte en geleenthede, onderneem deur die Trust, word hier gelys. Sedert 2013 is die Trust geregistreer as ‘n Public Benefit Organisation [PBO] en alle donasies daarvoor is belastingaftrekbaar. Lesers word dus genooi om die Trust te ondersteun en sodoende te verseker dat Hoërskool Parel Vallei altyd aan die bopunt (of naby die bopunt) van die akademiese toring sal wees.

Lees hier verder...

Die Gevorderde Onderrigsentrum (GOS)

Die GOS tree op as die enigste voorsiener van gevorderde onderrig in Hoërskool Parel Vallei. Dit word ondersteun deur die Parel Vallei Gevorderde Onderrigtrust, waar leerders betaal vir hul klasse en handboeke. Die Sentrum is ‘n mede-eksamensentrum vir die Universiteit van Cambridge (CIE) se A- en AS-vlakke, en is as sodanig geregistreer by die Britse Raad. Die Sentrum bied ook Gevorderde Program-Wiskunde (IEB) aan as aanvullend tot die NSS Wiskunde-kurrikulum.

Gevorderde Onderrig (A-vlak-kursusse)

 • A-VLAK ENGELSE LITERATUUR

  Hierdie kursus bestaan uit twee modules, wat van midjaar tot midjaar strek. Die eksamens word gewoonlik gedurende Mei geskryf. Daar is vier eksamens:

  Eerste module (AS):
  Vraestel 3: Poësie en Prosa (kortverhale)
  Vraestel 4: Drama

  Tweede module (AL):
  Vraestel 5: Shakespeare en ander voor twintig-eeuse tekste
  Vraestel 6: Twintig-eeuse tekste

 • A-VLAK WISKUNDE EN MEGANIKA

  Hierdie kursus bestaan uit twee modules, wat van midjaar tot midjaar strek. Daar is vier eksamens:

  Eerste module (AS):
  Vraestel 1: P1 (Suiwer Wiskunde) (gewig 60 %)
  Sluit in: vierkantsvergelykings, funksies, geometrie, radiale, trigono-metrie, vektore, reekse, differensiasie, integrasie.
  Vraestel 2: M1 (Meganika) (gewig 40 %)
  Sluit in: kragte en ekwilibrium; kinematika van beweging in ‘n reguit lyn; Newton se wette van beweging; energie, werk en krag.

  Tweede module (AL): Vraestel 3: P3 (Suiwer Wiskunde) (gewig 60 %)
  Sluit in: algebra, logaritmiese en eksponensiële funksies, trigonometrie, differensiasie, integrasie, oplossings en vergelykings, vektore, differensiële vergelykings, komplekse syfers.
  Vraestel 4: M (Meganika) (gewig 40 %)
  Sluit in: beweging van ‘n projektiel; ekwilibrium van ‘n onbeweeglike liggaam; uniforme beweging in ‘n sirkel; elastiese koorde en vere; lineêre beweging onder ‘n veranderlike krag.

 • A-VLAK BIOLOGIE

  Hierdie kursus bestaan uit twee modules, wat van midjaar tot midjaar strek. Die Cambridge eksterne eksamens word gewoonlik jaarliks gedurende Mei tot Junie geskryf. Vyf eksamens moet geskryf word om die kursus te voltooi:

  Eerste module (AS):
  Vraestel 1: Veelvoudige keuse
  Vraestel 2: Gestruktureerde vrae (kern)
  Vraestel 3: Praktiese eksamen (sluit in eksperiment(e) en mikroskoopwerk).

  Hierdie vraestelle sluit die volgende in: biologiese molekules, die struktuur en funksie van ensieme; selstruktuur en –funksie; selmembrane en membraantransport; mitotiese selsiklus, kloning en kanker; DNA-struktuur en proteïensintese; vervoer in plante en soogdiere; gaswisseling; aansteeklike siektes; immuniteit.

  Hierdie module sluit verskeie begeleide laboratorium-sessies in waar kandidate eksperimente sal uitvoer en individuele praktiese werk sal aanvoer.

  Tweede module (AL):
  Vraestel 4: Gestruktureerde vrae (gevorderde en langvrae)
  Vraestel 5: Beplanning, analise en evaluering

  Die eerste van hierdie twee vraestelle sluit die volgende konsepte in: energie en respirasie; fotosintese: homeostase insluitende urine-analise; koördinasie en ontwikkeling van aksie potensiële; hormonale beheer in plante en mense; oorgeërfde veranderinge, veelvoudige allele, loci-interaksie en geenkontrole; seleksie en evolusie en molekulêre vergelykings; biodiversiteit, klassifikasie en bewaring, wat insluit werk met Simpson se Indeks, sistematiese monsterneming en korrelasie-toetsing; die kursus ondersoek ook ten slotte genetiese tegnologie en die gebruike daarvan in landbou en medisyne.

  Die uitvoering van Vraestel 5 sluit in sekere relevante eksperimente wat uitsluitlik deur die kandidaat beplan, ontwerp en uitgevoer word.

 • A-VLAK FISIKA

  Hierdie kursus bestaan uit twee modules, wat van midjaar tot midjaar strek. Die Cambridge eksterne eksamens word gewoonlik jaarliks gedurende Mei tot Junie geskryf. Vyf eksamens moet geskryf word om die kursus te voltooi:

  Eerste module (AS):
  Vraestel 1: Veelvoudige keuse
  Vraestel 2: Gestruktureerde vrae (kern)
  Vraestel 3: Praktiese eksamen (wat twee eksperimente behels).

  Hierdie vraestelle sluit die volgende in: kinematika; versnelde beweging; dinamika, insluitende Newton se wette; kragte en wringkrag; werk, energie en krag; momentum; materie en materiale, werk met Young se modulus; elektriese velde; stroom en lading, e.m.f. en potensiële verskille; weerstand en weertandsvermoë; dc strome en Kirchhoff se wette; praktiese stroombane; golwe en golfenergie, Doppler se effek en orde van grootte; superposisie van golwe; stilstaande golwe; kernfisika en radioaktiwiteit, ontdekking van neutrinos, anti-materie, en die ondersoek na fundamentele deeltjies, families en kragte.

  Die module sluit verskeie begeleide laboratoriumsessies in waar kandidate eksperimente moet uitvoer en individuele praktiese werk doen.

  Tweede module (AL):
  Vraestel 4: Gestruktureerde vrae (gevorderde en langvrae)
  Vraestel 5: Beplanning, analise en evaluering

  Hierdie module is ‘n uitbreiding van die onderwerpe wat in die eerste module behandel is en dit moet nie gesien word as geskei van mekaar nie. Die twee vraestelle sluit die volgende konsepte in: kringbewegings; gravitasionele velde en die ontwikkeling van gravitasionele teorie; ossillasies insluitende eenvoudige harmoniese beweging; kommunikasiestelsels; termiese fisika; termo-dinamika en edelgasse; ondersoek na en werk met Coulomb’s se wet; kapasitansie; elektronika en op-amps; magnetiese velde en elektromagnetisme; gelaaide partikels en die Hall-effek; elektromagnetiese induksie; wisselstroom; kwantumfisika; kernfisika en die wiskunde van radio-aktiewe verval; mediese voorstelling insluitende rekenaar aksiale tomografie, eggopeiling en magnetiese klankbeelde.

  Om Vraestel 5 te voltooi, sluit in verskeie relevante eksperimente wat uitsluitlik deur die kandidaat beplan, ontwerp en uitgevoer moet word.

 

Gevorderde Program-Wiskunde (GP Wiskunde)

GP-Wiskunde is in 2011 deur die AEC bekendgestel. Die doel hiervan is om die NSS aan te vul en matriekkandidate ‘n beter kans op sukses in Wiskunde en Statistiek op universiteit te gee.

Die kurrikulum wat op probleemoplossing fokus, is deur die IEB ontwikkel en word geakkrediteer deur Umalusi. Die GP nasionale eksamen word aan die einde van graad 12 geskryf. Suksesvolle kandidate ontvang IEB-sertifisering.

Die kursus duur drie jaar, en begin in graad 10. Die volgende is ingesluit in die kurrikulum:

 • Calculus
 • Algebra
 • Waarskynlikhede en Inferensiële Statistiek.


Tydens 'n baie belangrike strategiese sessie in 1997 het die personeel, bestuur en beheerliggaam met erns die toekoms van ons skool beplan.

Na baie sinvolle gesprek en beraadslaging het ons tot die gevolgtrekking gekom dat ons 'n tyd van groot verandering tegemoetgaan. Ons was op die drumpel van die bekendstelling van UGO (Uitkomsgebaseerde Onderwys) en het besef dat die een konstante in die toekoms verandering sal wees!

Ons was reeds baie trots op ons akademiese uitnemendheid en het hard gewerk om sport en kultuur tot op dieselfde vlak as die akademie te bring. Rondom die tafel het ons ons visie vir die toekoms neergepen "Uitnemendheid in 'n veranderende wêreld"

Sedert daardie baie belangrike besprekings is ons oneindig trots om te kan sê dat ons werklik uitnemendheid bereik in ons immer veranderende omgewing.

Sowat 10 jaar gelede het ek en my vrou 'n verhoogproduksie bygewoon van die musiekblyspel 'Evita' wat die lewe van Evita Peron, vrou van die voormalige president van Argentinië, uitbeeld. Tydens die produksie sê Evita in 'n baie uitdagende oomblik 'Ek is trots om 'n Argentyn te wees.

Daardie tyd by die skool het ek gewonder oor maniere waarmee ek 'n trots in die skool kon ontketen. Hoewel baie van ons leerlinge oor geweldige talent beskik, het hulle dikwels ontbreek aan vertroue en was byna te bang om trots in hulself of hul skool te wys. Ek het Evita se woorde geneem en ons eie naam ingevoeg en so uitgekom by “Trots om 'n Parel Valleier te wees”. Ek het die leerders gemotiveer en aangemoedig om die konsep hul eie te maak en trots te wees in hulself en in wat hulle doen, maar sonder om arrogant te wees.

Ons het ook begin om hierdie slagspreuk te gebruik as voetnota op al ons uitgaande pos en op ons briefhoofde. Interessant genoeg, sommige van die graad 8's, wanneer hulle die vraag beantwoord in hul klein toets oor die leuse van die skool, sê dat, 'Trots om 'n Parel Valleier te wees' is die skool se leuse in plaas van die werklike leuse 'Sapientia et intellegentia. ' Mag hierdie slagspreuk lank leef in die harte en gedagtes van ons leerders en kan mag hulle altyd trots voel om 'n Parel Valleier te wees.

Ettienne Gouws
2013