MENU

Akademie

VERSTAND

Leerders word aangemoedig om onafhanklik en krities te dink ter voorbereiding vir tersiêre opleiding.

Gerigte akademiese interaksie met ‘n uitstekende span onderwysers oor ‘n wye verskeidenheid van onderwerpe, stel ons in staat om die hoogste vlak van akademiese prestasie te bereik. Parel Vallei is trots op sy puik akademiese rekord en produseer gereeld Matriekleerders wat posisies binne die Top 20 in die Wes-Kaap bereik. Ons oudleerders vaar besonder goed op universiteit wat toon dat ons akademiese benadering suksesvol is vir voorbereiding van ons leerders vir tersiêre onderwys. Ons benadering is gebaseer op ‘n verantwoordelikheidsmodel waar leerders se optrede gevolge dra. Dit moedig selfdissipline aan wat die grondslag lê vir sukses in hul akademiese strewes. Deur die Parel Vallei Advanced Education Trust, is ons in staat om geleenthede vir leerverryking na skoolure te skep. Ons bied IEB Gevorderde Program Wiskunde en Engels aan vir geselekteerde leerders.

Vakke aangebied

Gr 8 en 9 – ‘n Leerder neem 9 vakke.

Tale – Engels en Afrikaans: Van die twee tale wat geneem word, MOET een ‘n HUISTAAL wees. (‘n Leerder mag twee Huistaalopsies kies, maar mag nie twee Eerste Addisionele Taalopsies kies nie.)

 1. Engels Huistaal OF Engels Eerste Addisionele Taal.
 2. Afrikaans Huistaal OF Afrikaans Eerste Addisionele Taal.
 3. Lewensoriëntering
 4. Wiskunde
 5. Natuurwetenskappe (Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe afsonderlik aangebied)
 6. Sosiale Wetenskappe (Aardrykskunde en Geskiedenis afsonderlik aangebied)
 7. Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 8. Tegnologie
 9. Skeppende Kunste – Een van die volgende twee opsies word gekies:
  Drama & Ontwerp OF Drama & Musiek

Buitekurrikulêre vakke: Frans / Duits op Tweede Addisionele Taal-vlak

Gr 10 tot 12 – ‘n Leerder moet ‘n minimum van 7 vakke neem.

Tale – Engels en Afrikaans: Van die twee tale wat geneem word, MOET een ‘n HUISTAAL wees. (‘n Leerder mag twee Huistaalopsies kies, maar mag nie twee Eerste Addisionele Taalopsies kies nie.)

NB.: Vier nuwe vakke is vanaf 2023 ingestel en kan in graad 10 geneem word.

Verpligte vakke:

 1. Engels Huistaal OF Engels Eerste Addisionele Taal.
 2. Afrikaans Huistaal OF Engels Eerste Addisionele Taal.
 3. Suiwer Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid
 4. Lewensoriëntering.
 5. – 7. Drie van die volgende keusevakke moet gekies word:
  • Rekeningkunde
  • Besigheidstudies
  • Rekenaartoepassingstegnologie (Gr 10 2023)
  • Verbruikerstudies
  • Ontwerp
  • Dramatiese Kunste
  • Ekonomie (Gr 10 2023)
  • Ingenieursgrafika en -ontwerp
  • Aardrykskunde
  • Geskiedenis
  • Gasvryheidstudies (Gr 10 2023)
  • Inligtingstegnologie
  • Lewenswetenskappe
  • Musiek *
  • Fisiese Wetenskappe
  • Toerisme (Gr 10 2023)

* Musiek: Ons bied onderrig aan in die volgende instrumente: Klavier, Klawerbord, Sang, Viool, Altviool, Klarinet, Saxofoon, Klassieke kitaar, Ukelele, Elektriese Kitaar, Baskitaar, Trompet, Skuiftrompet, Franse Horing, Slagwerk, Tromme

8ste Vak: Indien ‘n leerder ‘n agtste vak in die VOO-fase wil neem, moet dit vanaf die begin vanGr 10 geneem word.

Buitekurrikulêre vakke: Frans / Duits op Tweede Addisionele Taal-vlak.

Parel Vallei Gevorderde Onderwysprogram: Verrykende onderwys vir Gr 10 tot 12, volg die skakel: https://pvallei.co.za/academics/21

2023 Jared Slater 2004 Christian Rohwer
2022 Christian Kotzé 2003 Linsen Loots
2021 Nerise Malan 2002 Jakojan Lawrie
2020 Danielle Kleyn 2001 Duane Petersen
2019 Kayla van Rensburg 2000 Elmo Pretorius
2018 Renée van Zyl 1999 Wynand van Staden
2017 Jenna Beavon 1998 Francois du Toit
2016 Michael Steyn 1997 Melanie Knutsen
2015 Teneille Nel 1996 Ilse Dietrichsen
2014 Trudette Schoeman 1995 Noreen Jansen
2013 Jacobus Moorcroft 1994 Mia Farr
2012 JC Schoeman 1993 Nicholas Tickner
2011 Esther van Zyl 1992 Adam Scott
2010 Christian Rossouw 1991 Denise Venter
2009 Koot Kotzé 1990 Alan Corfield
2008 Carolyn de Reuck 1989 Marie Venter
2007 Adri Verster 1988 Marie Venter
2006 Benette van Wyk 1987 Marie Venter
2005 Esmari Kruger 1986 Henriette de Vries

ADVANCED EDUCATION TRUST (Gevorderde Onderwys Trust)

Die Parel Vallei Advanced Education Trust is formeel in 2006 gestig om gevorderde opvoedkundige geleenthede te skep en ondersteun leerders by Hoërskool Parel Vallei asook enige verdienstelike opvoedkundige instelling in die Helderbergkom. Die trustees se visie is om kinders in staat te stel om akademies buite die grense van ‘n nasionale kurrikulum te ontwikkel. Die Parel Vallei Advanced Education Sentrum gebruik Hoërskool Parel Vallei as sy basis om IEB AP-Wiskunde en IEB AP-Engels as kursusse aan te bied. Sedert die ontstaan van die Trust het dit stadig,maar bestendig gegroei en Parel Vallei besonder goed gedien. Sedert 2013 is die Trust geregistreer as ‘n Public Benefit Organisation [PBO] en alle donasies daarvoor is belastingaftrekbaar. Lesers word dus genooi om die Trust te ondersteun en sodoende te verseker dat Hoërskool Parel Vallei altyd aan die bopunt van die akademiese toring sal wees.

Die Gevorderde Onderrigsentrum (GOS)

Die GOS tree op as die enigste voorsiener van gevorderde onderrig in Hoërskool Parel Vallei. Dit word ondersteun deur die Parel Vallei Gevorderde Onderrigtrust, waar leerders betaal vir hul klasse en handboeke. Die Sentrum bied Gevorderde Program-Wiskunde (IEB) en Gevorderde Program-Engels (IEB) aan as aanvulling tot die NSS-kurrikulum.

Gevorderde Program-Wiskunde (GP Wiskunde)

GP-Wiskunde is in 2011 deur die AEC bekendgestel. Die doel hiervan is om die NSS aan te vul en matriekkandidate ‘n beter kans op sukses in Wiskunde en Statistiek op universiteit te gee.  Die kurrikulum wat op probleemoplossing fokus, is deur die IEB ontwikkel en word geakkrediteer deur Umalusi. Die GP nasionale eksamen word aan die einde van graad 12 geskryf. Suksesvolle kandidate ontvang IEB-sertifisering.

Die kursus duur drie jaar, en begin in graad 10. Die volgende is ingesluit in die kurrikulum:

 • Calculus
 • Algebra
 • Waarskynlikhede en Inferensiële Statistiek.

Gevorderde Program-Engels (GP Engels)

AP English was introduced in 2018 to supplement the NCS.

The AP English course takes place over three years, starting in Grade 10 and culminating in the national IEB examination which will be written in October of the Grade 12 year.

AP English specifically promotes and cultivates a deeper appreciation and understanding of English literature and allows for more thorough analysis and discussions which could ease the transition from high school to the first year of university.

The following fields are included in the AP English curriculum:

 • poetry (compulsory) and
 • two of the following options: prose, drama or film.